Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Olarak Vizyonumuz;
  • Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında yapılan araştırmaların sayısını ve kalitesini arttırmak
  • Sosyal Bilgiler Eğitimcileri platformu oluşturarak sosyal bilgilerin gelişmesine ve gelişmiş ülkelerdeki gibi koklu ve kapsamlı bir sosyal bilgiler eğitimcileri birliği oluşturmak
  • Sosyal Proje geliştirip Türkiye’nin toplumsal kalkınmasına katkıda bulunmak
  • Farklılıklarımız zenginliğimizdir ilkesinden hareketle güçlü bir toplumsal birliktelik oluşturmak
  • Türkiye’nin demokratikleşme surecinde sosyal bilimciler olarak sosyal konular ve gelişmelerde toplumun bilimsel araştırmalar ile aydınlatılarak bilgilendirilmesi ve kanaat oluşturulmasını sağlamak
  • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD Öğretim elemanları veya Sosyal Bilgiler Eğitimi çalışan diğer Üniversite elemanları ile Sosyal bilgiler öğretmenlerini ayni platformlarda buluşturarak teori ile pratik arasındaki kopuklukları giderecek çalışmalar yapmak
  • 21. YYin gerektirdiği yeteneklere sahip öğretmen ve öğrenciler yetiştirilmesine katkıda bulunmak